Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm hr manager 173

Filter Result

Địa điểm
 • 78
 • 47
 • 14
 • 13
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Ngành nghề
 • 140
 • 65
 • 35
 • 15
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
BIM Group

HR Manager

BIM Group

Quảng Ninh

Lương: Cạnh tranh