Tìm việc dễ dàng...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Chuyên gia Phân tích nghiệp vụ Quản trị Dữ liệu - EDT - MSB DF - 1M441

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Địa điểm

Hà Nội

Maps
 • Lương

  30 Tr - 45 Tr VND

 • Kinh nghiệm

  5 - 7 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  24/06/2024

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

- Đánh giá các hệ thống nguồn và các nguồn dữ liệu để định vị các vấn đề cần giải quyết
liên quan đến chất lượng & tính sẵn sàng của dữ liệu, đề xuất phương án thu thập & làm
giàu dữ liệu
- Hỗ trợ phát triển & vận hành các báo cáo đo lường chất lượng dữ liệu, tạo cơ sở đề xuất
phương án cải thiện chất lượng dữ liệu và điều chỉnh chiến lược quản trị dữ liệu.
- Phát triển & duy trì các tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu để thiết lập tiêu chuẩn quản trị & sử
dụng dữ liệu, hợp tác với các đơn vị để đảm bảo chất lượng dữ liệu được duy trì theo
thời gian.
- Điều phối giám sát nhằm đảm bảo các hệ thống công nghệ/yêu cầu phát triển công nghệ
mới phải có đầy đủ từ điển dữ liệu tương ứng
- Thực hiện các đánh giá để định vị các vấn đề liên quan đến mô hình quản trị dữ liệu, kiến
trúc dữ liệu, chất lượng dữ liệu, quán lý siêu dữ liệu, dữ liệu chuẩn & dữ liệu tham chiếu.
- Đóng vai trò điều phối đối với các Đơn vị Kinh doanh, Chức năng & Công nghệ để đảm
bảo các yêu cầu về bảo vệ an toàn dữ liệu được đinh nghĩa rõ ràng, minh bạch, xuyên
suốt và là cấu phần quan trọng của hoạch định và tối ưu vận hành.
- Phối hợp xây dựng, ban hành & triển khai khung quản trị dữ liệu toàn hàng bao gồm
nguyên tắc, chính sách, tiêu chuẩn & quy trình với trọng tâm là cải thiện chất lượng dữ
liệu, tính sẵn sàng, chính xác & khả dụng của dữ liệu dựa trên việc điều chỉnh & phát triển
hệ thống chính sách, văn bản, quy trình, kiến trúc & công nghệ.
- Phối hợp phát triển & vận hành danh mục tài liệu mô tả & tham khảo cho hệ thống dữ
liệu, bao gồm hệ thống phân quyền, danh mục từ điển dữ liệu.

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng thạc sĩ với kinh nghiệm am hiểu về quản lý dữ liệu trong thực tế
- Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (e.g. Oracle,
MySQL, MS SQLServer)
- Ít nhất 4 năm kinh nghiệm với lĩnh vực ngân hàng hoặc có hiểu biết sâu rộng về mô hình
kinh doanh & kiến trúc dữ liệu ngân hàng
- 2 năm kinh nghiệm về triển khai khung quản lý dữ liệu, bao gồm dữ liệu chuẩn, dữ liệu
tham chiếu, siêu dữ liệu, kiến trúc dữ liệu, quản trị dữ liệu & chất lượng dữ liệu với các
công cụ hiện đại như: Informatica DQ, Collibra…
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo
- Hiểu rõ nguyên lý làm việc Agilevà thực hành theo khung Scrum

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: 30 Tr - 45 Tr VND
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự