Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên/ Nhân viên Kinh doanh giấy tờ có giá - Khối Thị trường tài chính

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 16/08/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư

Địa điểm

Hồ Chí Minh