Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN METAWAY HOLDINGS

Thông Tin Tuyển Dụng

Giám đốc Nguồn vốn

Cấp bậc Giám đốc
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 01/05/2024
Ngành nghề Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 5 - 8 Năm