Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

QUẢN LÝ XÂY DỰNG CM

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
Ngày cập nhật: 14/04/2021

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Nhiệm vụ 1: Lên kế hoạch tổ chức, triển khai và giám sát tiến độ xây dựng

• Triển khai và Quản lý Hợp Đồng các gói thầu được duyệt

• Trực tiếp quản lý, kiểm soát tất cả các công việc tại công trường liên quan đến chi phí, tiến độ, chất lượng, khối lượng, ATLĐ… các hạng mục xây dựng của dự án đúng theo hồ sơ thiết kế, hợp đồng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm hạn chế các rủi ro và phát sinh chi phí.

• Trực tiếp kiểm tra, xem xét các đề xuất của tất cả các đơn vị liên quan đến dự án, đề xuất phương án và tham mưu cho GĐ ĐHDA, Trưởng phòng QLXD nhằm đảm bảo phù hợp với chủ trương, hiệu quả và tiết kiệm chi phí của Công ty.

• Trực tiếp điều phối, phối hợp tất cả các đơn vị liên quan tại dự án để giải quyết các vướng mắc, khó khăn tại dự án kịp thời nhằm đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt.

• Lên kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện dự án trong giai đoạn xây dựng, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu và trong ngân sách cho phép.

• Kiểm tra tất cả các hồ sơ thiết kế thi công của dự án trước khi trình Quản lý dự án phê duyệt để nhà thầu triển khai thi công. Đảm bảo các bản vẽ thi công đáp ứng đúng yêu cầu về mặt kỹ thuật, kinh tế và khả thi.

• Tiên lương và có phương án xử lý các khó khăn và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng.

• Quản lý, phối hợp và thúc đẩy các nhà thầu và nhà tư vấn nhằm đảm bảo công việc được thực hiện theo kế hoạch.

• Quản lý an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công, vệ sinh môi trường bên trong và xung quanh công trường.

• Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán khối lượng do nhà thầu thực hiện.

Nhiệm vụ 2: Phối hợp với các phòng ban có liên quan

• Phối hợp với các phòng ban có liên quan để giải quyết các công việc có liên quan đến tiến độ xây dựng dự án.

• Phối hợp Bộ phận Pháp Lý dự án để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng pháp luật.

• Phối hợp Bộ phận Thiết kế để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng thiết kế.

• Phối hợp Bộ phận Giá và Hợp đồng trong việc kiểm soát khối lượng/giá xây dựng

Nhiệm vụ 3: Phân công công việc và hướng dẫn nhân viên

• Giao việc và kiểm tra sự hiệu quả của nhân viên dưới quyền.

• Huấn luyện và đào tạo nhân viên.

• Hướng dẫn và đảm bảo nhân viên hiểu và áp dụng các qui trình quản lý chất lượng của tập đoàn

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nhiệm vụ 1: Lên kế hoạch tổ chức, triển khai và giám sát tiến độ/chất lượng/khối lượng/ ATLĐ & VSMT dự án

·        Triển khai và Quản lý Hợp Đồng các gói thầu được duyệt

·        Trực tiếp quản lý, kiểm soát tất cả các công việc tại công trường liên quan đến chi phí, tiến độ, chất lượng, khối lượng, ATLĐ… các hạng mục xây dựng của dự án đúng theo hồ sơ thiết kế, hợp đồng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm hạn chế các rủi ro và phát sinh chi phí.

·        Trực tiếp kiểm tra, xem xét các đề xuất của tất cả các đơn vị liên quan đến dự án, đề xuất phương án và tham mưu cho GĐ ĐHDA, Trưởng phòng QLXD nhằm đảm bảo phù hợp với chủ trương, hiệu quả và tiết kiệm chi phí của Công ty.

 • Trực tiếp điều phối, phối hợp tất cả các đơn vị liên quan tại dự án để giải quyết các vướng mắc, khó khăn tại dự án kịp thời nhằm đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt.
 • Lên kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện dự án trong giai đoạn xây dựng, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu và trong ngân sách cho phép.
 • Kiểm tra tất cả các hồ sơ thiết kế thi công của dự án trước khi trình Quản lý dự án phê duyệt để nhà thầu triển khai thi công. Đảm bảo các bản vẽ thi công đáp ứng đúng yêu cầu về mặt kỹ thuật, kinh tế và khả thi.

·        Tiên lương và có phương án xử lý các khó khăn và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng.

·        Quản lý, phối hợp và thúc đẩy các nhà thầu và nhà tư vấn nhằm đảm bảo công việc được thực hiện theo kế hoạch.

·        Quản lý an toàn, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công, vệ sinh môi trường bên trong và xung quanh công trường.

·        Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán khối lượng do nhà thầu thực hiện.

- Hồ sơ chất lượng công trình.

- Hồ sơ chất lượng nghiệm thu thanh quyết toán.

- Đúng tiến độ được duyệt

- Hồ sơ hoàn thành bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng 50%

Nhiệm vụ 2: Phối hợp với các phòng ban có liên quan

·        Phối hợp với các phòng ban có liên quan để giải quyết các công việc có liên quan đến tiến độ xây dựng dự án.

·        Phối hợp Bộ phận Pháp Lý dự án để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng pháp luật.

·        Phối hợp Bộ phận Thiết kế để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng thiết kế.

·        Phối hợp Bộ phận Giá và Hợp đồng trong việc kiểm soát khối lượng/giá xây dựng

Hồ sơ hoàn thành công việc  30%

Nhiệm vụ 3: Phân công công việc và hướng dẫn nhân viên

·        Giao việc và kiểm tra sự hiệu quả của nhân viên dưới quyền.

·        Đảm bảo các thông tin dự án đến từng nhân viên.

·        Huấn luyện và đào tạo nhân viên.

·        Hướng dẫn và đảm bảo nhân viên hiểu và áp dụng các qui trình quản lý chất lượng của tập đoàn

Thông tin cung cấp chính xác, kịp thời 10%

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Mức độ hoàn thành công việc 10%

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 25 - 50
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

www.danhkhoi.com.vnQui mô công ty: 1000-1500
Danh Khôi  là trái ngọt sau 11 năm mà tiền thân là Danh Khôi được thành lập ngày 28-02-2006 nỗ lực đạt được. Từ năm 2006, Danh Khôi hoạt động hơn 11...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Các công việc tương tự

QUẢN LÝ XÂY DỰNG CM

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.

Thông Tin Tuyển Dụng
Các công việc tương tự

Giới thiệu về công ty

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Thông Tin Tuyển Dụng

QUẢN LÝ XÂY DỰNG CM

Địa điểm

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with